استفاده از مولدهاي مقياس كوچك مراكز نظامي و انتظامي در پيك تابستان عملیاتی شد

استفاده از مولدهاي مقياس كوچك مراكز نظامي و انتظامي در پيك تابستان عملیاتی شد

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات