در جهت سهولت بخشي به فرآيندهاي احداث اجرا شد؛ اتصال ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، عادل كاظمي گفت: اين شركت در راستاي ترويج فرهنگ به كارگيري نيروگاه هاي تجديدپذير و تسهيل فرآيندهاي احداث آنها از سال 94 تاكنون اقدام به عقد قرارداد با سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا)، متولي اصلي امور مربوط به نيروگاه هاي تجديدپذير، كرده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز ادامه داد: در اين راستا تمامي مراحل عقد قرارداد، نظارت و اتصال به شبكه در حوزه ي خدماتي شركت توزيع نيروي برق تبريز براي احداث كنندگان نيروگاه هاي خورشيدي زير 100 كيلووات و بادي پايين تر از يك مگاوات و محدود به ظرفيت انشعاب به وسيله اين شركت و به نمايندگي از سازمان ساتبا انجام مي پذيرد و نيازي به مراجعه ي متقاضيان به آن سازمان نيست.

كاظمي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد 38 نيروگاه خورشيدي با ظرفيت كل 503 كيلووات در حوزه ي خدماتي شركت توزيع برق تبريز متصل به شبكه شده ، تصريح كرد: از اين ميزان 108 كيلووات آن داراي قرارداد خريد تضميني با سازمان ساتبا بوده و مابقي در راستاي اجراي مصوبه سال 95 هيات محترم وزيران (با موضوع تامين 20 درصد برق مصرفي وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل انرژي هاي تجديدپذير) به وسيله ارگان هاي مشمول مصوبه اجرا و با نظارت شركت توزيع به شبكه متصل شده اند.

وي اظهار داشت: با توجه به مجوزهاي صادرشده و قراردادهاي مبادله شده پيش بيني مي شود در سال هاي آتي تعداد 17 نيروگاه خورشيدي ديگر با ظرفيت كل 257 كيلووات احداث و به شبكه توزيع متصل شوند.

وي ادامه داد: تعداد 11مورد از 17 نيروگاه خورشيدي مذكور، با ظرفيت تجميعي 245 كيلووات مربوط به نيروگاه خورشيدي محدود به ظرفيت انشعاب زير 100 كيلووات و 6 مورد با ظرفيت تجميعي 112 كيلووات مربوط به موضوع مصوبه تامين 20 درصد برق مصرفي ادارات مي باشد.

به گفته ي وي؛ همچنين تعداد 2 مورد تائيديه ي اتصال براي 2 نيروگاه خورشيدي مگاواتي به ظرفيت كل 8 مگاوات از طرف شركت توزيع صادر شده است كه در صورت احداث از طرف سرمايه گذاران ،نيروگاه ها به شبكه متصل خواهند شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز در پايان يادآور شد: به منظور راهنمايي متقاضيان احداث نيروگاه، راهنماي متقاضيان براي فروش انرژي در چارچوب قرارداد خريد تضميني در پورتال شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس toztab.ir بخش "خريد تضميني" قرار داده شده است.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات