دیدار مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان با امام جمعه بخشدار و شورای شهر سنخواست در خصوص پ...

دیدار مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان با امام جمعه بخشدار و شورای شهر سنخواست در خصوص پ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات