ساماندهی پسماندهای پزشکی و وابسته تا پایان سال جاری

ساماندهی پسماندهای پزشکی و وابسته تا پایان سال جاری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات