رادیو ملت در بوستان ملت راه اندازی شد

رادیو ملت در بوستان ملت راه اندازی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات