موج مهربانی شهروندان مشهدی برای یاری رساندن به مردمان دیار رستم

موج مهربانی شهروندان مشهدی برای یاری رساندن به مردمان دیار رستم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات