شهروندان عملکرد نظام مهندسی را قضاوت کنند/ امتیازطلبی هیئت مدیره ها یا کیفی سازی ساختمان ها؟

اگر در دوره‌های اول از افراد باتجربه جهت کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی دعوت می شد؛ امروز می بینیم که در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، تبلیغات، لابی ها و هزینه های سنگینی صورت می گیرد، تنها به این دلیل که افراد منتخب از طریق این منصب می توانند به جایگاه مناسبی در دریافت حقوق، امتیاز و سهمیه دست پیدا کنند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات