اختصاص 50 درصد از منابع مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاریها

اختصاص 50 درصد از منابع مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاریها

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات