به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، اعضای کمیسیون س...

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، اعضای کمیسیون س...

فرزانه رحمتی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر با اشاره به مصوبه مهر ماه کمیسیون با موضوع احداث پارک های منطقه ای، محله ای و همسایه ای و ایستگاه های مکث، از اقدامات اخیر مدیریت منطقه ۴ تشکر و قدردانی کرد. همچنین با ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تخصیص بودجه به حوزه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بر اساس متد بودجه ریزی محله محور از قاسمی شهردار منطقه درخواست نمود با هماهنگی بین بخشی منطقه با سازمان های حوزه خدمات شهری، به ارزیابی نیازهای یازده محله موجود در منطقه پرداخته و قبل از ارائه پیش نویس بودجه سال ۹۹ برنامه های خود را در حوزه خدمات شهری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

لازم به ذکر است، رییس و اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر از پروژه های در حال احداث شامل دو پارک محله ای و یک ایستگاه مکث در سطح منطقه بازدید کردند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات