بخشی‌نگری، ضايعه‌اي بسيار خسارت‌بار در نظام حکمرانی کشور است/ نقصان‌هاي شديد ساز و کار قيمت در اقتصاد ايران، الزامات براي کار ميان‌بخشي را مختل می کند

بخشی‌نگری، ضايعه‌اي بسيار خسارت‌بار در نظام حکمرانی کشور است/ نقصان‌هاي شديد ساز و کار قيمت در اقتصاد ايران، الزامات براي کار ميان‌بخشي را مختل می کند

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات