منابع انساني گرانبها ترين ثروت تجديد پذير و تضمين كننده استقلال كشور است

منابع انساني گرانبها ترين ثروت تجديد پذير و تضمين كننده استقلال كشور است

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دراين مراسم كه دكتر اردكانيان وزير نيرو ،دكتر ستاري معاون علمي و فن آوري رييس جمهور ،مهندس حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير و مهندس علاء الديني مديرعامل ساتكاب به همراه جمعي از معاونان و مديران ارشد وزارت نيرو و توانير حضور داشتند، وزير نيرو امضاي اين تفاهم نامه را نتيجه كار مشترك و وسيع طي ماههاي گذشته عنوان و ابراز اميدواري كرد با اجراي اين ايده مشترك ، منافع ارزشمند و برگشت نا پذيري  براي كشور حاصل شود.
دكتر رضا اردكانيان با اشاره به چهار ضلعي منابع انساني، فن آوري ،مواد اوليه و بازار مصرف ،عمده تنشها و منازعات بين المللي را ناشي از رقابت برخي كشورها بر سر دستيابي به سهم بيشتري از اين منابع ذكر كرد كه رشد جمعيت جهاني و پيش بيني افزايش جمعيت از حدود 7.5 ميليارد فعلي به 11.5 ميليارد نفر تا سال 2050همچنين رشد قابل توجه مصارف و محدوديت منابع ،برشدت آن افزوده و كشورهاي پيشرو ضمن افزايش رقابت براي تصاحب بازار ديگر كشورها و كسب منافع بيشتر ، تلاش دارند فاصله خود با ديگر جوامع را به لحاظ بهره مندي از توسعه و رفاه ،حفظ كنند و همواره از بقيه جلوتر باشند.
وي افزود : منطقه ما نيز از اين فشارها مستثني نيست و تصاحب منابع با استفاده از فن آوري كه در پيوستگي با منابع انساني است ،موجب مي شود كشورها نتوانند با استفاده از داشته ها و منابع داخلي ،روي پاي خود بايستند و همواره دست نيازشان دراز باشد.
وزير نيرو منابع انساني را بخشي از راه حل كشور در برون رفت ازاين شرايط عنوان كرد و گفت: نيروي انساني اصلي ترين ، مهمترين و غني ترين منابع ما محسوب مي شود كه به عنوان يك ثروت تجديد پذير از ساير ثروتهاي خدادادي كشور ارزشمندتر است.
وي بخشي از هدف گذاري بيگانگان را دست اندازي به منابع انساني كشور و جلوگيري از فعال و بهره ور شدن نيروي انساني و تلاش براي به انحراف كشاندن يا مشغول نگه داشتن آن در ساير عرصه ها عنوان و بر لزوم اتكاء به اين منبع مهم تجديد پذير كه تضمين كننده استقلال كشور است، تاكيد كرد.
دكتر اردكانيان سازمان حكمراني را از جمله چالشهاي اصلي دستگاهها در اين خصوص برشمرد كه بايد در جهت حل آن اقدام كرد.وي در توضيح اين چالش ، سازمان اداري را مجموعه اي تنومند و هزينه بر توصيف كرد كه نمي توان مجموعه هاي جديد را در بيرون آن گسترش داد و لازم است در درون سازمان و در سازگاري با ساير ارگانهاي داخلي استقرار يافته و به تدريج رشد و نمو كند.
وزير نيرو با تاكيد بر فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه تهران گفت: ما منابع انساني ارزنده و منابع اوليه به اندازه كافي در اختيار داريم و بايد سازوكارهاي موجودمان را به نحوي تغيير و مورد استفاده قرار بدهيم كه ما را به سمت قوي تر شدن هدايت كند.
وي افزود: تحريمها بر اساس مفروضاتي وضع شده و بايد نشان دهيم اين مفروضات از ابتدا غلط بوده ،آنها تحريم را براساس مشاهده نقاط ضعف و حوزه تاثير گذاري وضع مي كنند و اگر ما هوشمندانه و به اتكاء منابع انساني، سازوكارهايمان را تغيير دهيم ،قطعا به نتايج مورد نظر نمي رسند و ادامه راه براي آنها دشوار خواهد بود.
وزير نيرو تصريح كرد: تحريم براي يك بازه زماني معين طراحي شده و اگر در آن بازه به نتيجه نرسد، مي تواند به ايجاد توانمنديهاي جديد منجر شود كه با اهداف آنها در تضاد است و معتقدم با توجه به ادامه دار نبودن تحريمها ،زمان محدودي در اختيار داريم تا با استفاده از فرصت تحريم ،يك سري از مشكلاتمان را درمان كنيم.
دكتر اردكانيان افزود: طي چند سال اخير و در شرايط تحريم، دستاوردهاي چشمگير و برگشت ناپذيري در صنعت برق كشور به بار نشست كه اصلاح پره هاي توربين از سوي پژوهشگاه نيرو وحدود 10 مگاوات افزايش راندمان براي هر توربين از جمله اين دستاوردهاست.
وي با اشاره به مصرف سوخت گاز در اغلب نيروگاههاي كشور و تاثير آن در كاهش آلايندگي محيط گفت: از مجموع 700 ميليون متر مكعب گازي كه طي شبانه روز در كشور عرضه مي شود، حدود 520 ميليون متر مكعب در بخش خانگي ،90 ميليون متر مكعب در نيرو گاهها ،50 ميليون مترمكعب براي صادرات و حدود 40 ميليون متر مكعب در صنايع به مصرف مي رسد اين در حالي است كه مصرف بخش خانگي از 700 ميليون متر مكعب فراتر رقته و بايد اصلاح شود.
وي تاكيد كرد: اين شيوه مصرف جوابگو نيست و علاوه بر اينكه بايد سازمان اداري ما فعال تر و كارآمدتر شود، ارتباطمان با بخش مصرف به گونه اي باشد كه منابع محدود را با علمي ترين شيوه مصرف كنيم.
وزير نيرو در مصاحبه با رسانه هاي جمعي با اشاره به امضاي تفاهم نامه اخير با معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري اظهار داشت: بخش آب و برق وزارت نيرو علاقمند و پذيراي اين نوآوريهاست و ما مصمم هستيم كار را از حيث تجهيز به روشهاي مبتني بر استفاده حداكثري از منابع انساني و بهره هوشي كشور،به نفطه غير قابل بازگشت برسانيم و توسعه ما محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست و توسعه و آرامش كشورهاي منطقه را نيز به همراه دارد.
وي تاكيد كرد:هر نوع تصحيح در روش عرضه محصولات آب و برق اثر مستقيم روي ساير عرصه ها مي گذارد و ما از همه ظرفيتهاي شايسته منابع انساني كه در قالب شركتهاي دانش بنيان ، رو به توسعه هستند ،استقبال مي كنيم.

پيشگامي پژوهشگاه نيرو در ايجاد مركز تست و تاييد محصولات

در اين مراسم دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فن آوري رييس جمهور، رشد در عرصه فن آوري را نيازمند ايجاد اكوسيستم عنوان كرد كه از مراكز دانشگاهي شروع مي شود و نقش استارت آپها و مراكز نوآوري در اين سيستم ،تامين نيروي انساني است و در مرحله بعد شتاب دهنده ها و كارخانه هاي نوآوري قرار دارند كه تماما از سوي بخش خصوصي است و توسعه استارت آپها تا رسيدن به شركتهاي دانش بنيان ادامه دارد.
دكتر ستاري حوزه دارو و بيوتك را از بخشهايي معرفي كرد كه اكو سيستم لازم براي رشد فن آوري در آنها ايجاد شده و شركتهاي دارويي مقتدري كه سالانه ارقام بالايي را در توسعه نيروي انساني هزينه مي كنند ،در اين بخش ايجاد شده است.
وي وظيفه سازمان غذا و دارو در اين اكوسيستم را تست و تاييد محصولات عنوان كرد كه در اغلب سازمانهاي كشور چنين مركزي ايجاد نشده و پژوهشگاه نيرو تنها پژوهشگاه دولتي است كه هوشمندانه به جاي مجري گري ،مونيتورينگ پژوهش را پذيرفت و اكنون با ايجاد سازوكارهاي لازم و ايجاد آزمايشگاههاي تست و تاييد محصولات مي تواند تاييديه هاي فني را براي حضور محصولات شركتها در بازار صادر كند.
معاون رييس جمهور افزود: وزارت نيرو بازار فوق العاده اي را براي شركت هاي فعال در اين عرصه دراختيار دارد و قادر است اين مزيت فوق العاده را دراختيار شركتها قرار دهد.
وي شركتهاي توليد محصول را به مثابه سربازان مبارزه با كالاي خارجي و تحريم توصيف كرد و افزود: اين شبكه اعم از مراكز توسعه دانشگاهها ،شتاب دهنده ها ،پاركهاي علم و فن آوري و ..هرچه بيشتر به سمت بخش خصوصي برود ،محصول محور و اقتصادي ترمي شود و با توجه به توسعه علوم جديد مانند هوش مصنوعي و اينترنت اشياء ،شركتهاي خوبي براي فعاليت در حوزه صرفه جويي مصرف در اختيار داريم.
وي با قدرداني از نگاه باز وزارت نيرو به بحث صرفه جويي در مصرف آب و برق،ابراز اميدواري كرد ،با توجه به ايده هاي متعددي كه در حوزه علوم شناختي و مباحث فني وجود دارد، كاهش قابل قبول مصرف را در پيك سايي قله بار تابستان آينده شاهد باشيم.
وي تاكيد كرد: وزارت نيرو و پژوهشگاه نيرو درجهت توسعه منابع انساني براي توسعه استارت آپها و شركتهاي دانش بنيان از ظرفيت بالايي برخوردارند و با توجه به توانمندي سرمايه گذاران و شركتهاي خصوصي ،وزارت نيرو بازار بزرگي براي فعاليت در اين عرصه محسوب مي شود.
در ابتداي اين مراسم مهندس علاء الديني مديرعامل ساتكاب با اشاره به دستور وزير نيرو در خصوص استفاده از توانمندي شركتهاي دانش بنيان در جهت رفع نيازهاي صنعت برق و حمايت ازمحصولات داخلي ،افزود:در سال جاري 11 رويداد و برنامه استارت آپي را در نظر گرفتيم كه تاكنون 7 رويداد كارآفريني برگزار و نتايج خوبي حاصل شده است.
وي ايجاد شتاب دهنده در حوزه برق را درحال اجرا عنوان كرد و شركتهاي دانش بنيان فعال در صنعت برق را حدود 500 شركت برشمرد كه از اين تعداد 90 شركت از فعاليت خوبي برخوردارند و بيش از 40 كالاي مورد نياز صنعت آب و برق تاكنون به وسيله شركتهاي دانش بنيان ارايه شده است.
مهندس علاء الديني افزود: امروز با امضاي اين تفاهم نامه فصل نويني در حمايت از نخبه گان ،فن آوران و شركتهاي دانش بنيان گشوده شد كه علاوه بر بهره مندي صنعت آب و برق از كالاهاي نوآورانه و دانش بنيان ، نشاط و خودباوري نخبه گان و دانشمندان جوان كشور را براي فعاليت بيشتر در اين عرصه ايجاد كرد.

در ادامه اين مراسم كه با برپايي نمايشگاه جانبي دستاوردهاي شركتهاي دانش بنيان همراه بود،تفاهم نامه مشترك وزارت نيرو و معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري به منظور حمايت از توسعه زيست بوم نوآوري و فن آوري در حوزه آب وبرق از سوي دكتر اردكانيان و دكتر ستاري به امضاء رسيد.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات