بازدید کارشناساندفتر استراتژیک و ایمنی و آتش نشانی از نیروگاه خورشیدی جرقویه

بازدید کارشناساندفتر استراتژیک و ایمنی و آتش نشانی از نیروگاه خورشیدی جرقویه

بازدید کارشناسان  دفتر استراتژیک و ایمنی و آتش نشانی از نیروگاه خورشیدی جرقویه

در راستای انجام بهینه کاوی بهداشت شغلی و ایمنی فردی در نیروگاههای خورشیدی و با هماهنگی های به عمل آمده از طرف دفتر استراتژیک و مجری نیروگاههای پراکنده ، از نیروگاههای خورشیدی 10 مگاواتی جرقویه بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان در بازدید از این نیروگاه که کارشناسان دفتر استراتژیک و بهره وری و ایمنی و آتش نشانی شرکت حضور داشتند یکی از کارشناسان این نیروگاه با معرفی نیروگاه مذکور گفت: نیروگاه خورشیدی جرقویه اولین نیروگاه ترکردار درایران می باشد که با سیستم ­ های ردیابی خورشیدی بصورت تک مرحله ­ ای ساخته شده است، یعنی صفحات خورشیدی این نیروگاه بصورت خودکار اشعه خورشید را ردیابی می ­ کنند و بسوی خورشید تغییر جهت می ­ دهند. سیستمهای ترکردار 1.5تا2برابر تولید بیشتر دارند.

وی در خصوص خطراتی که متوجه پنلهای خورشیدی می شود نیز گفت: خطر ضربه ی اشیاء به پنلها ، رعدو برق که به دلیل وجود سستم ارت حفاظت انجام می گردد ،احتمال حریق از طریق بوته ها (درصورت عدم بوته کنی) و احتمال وقوع سیل به دلیل استقرار در منطقه ی پست از جمله خطراتی است که ما را تهدید می کند.

بنابر این گزارش در بازدید مذکور کارشناسان شرکت برق منطقه ای اصفهان، اقدامات انجام شده این نیروگاه در خصوص بهداشت شغلی و ایمنی فردی را از نزدیک مورد مشاهده و بهینه کاوی قرار دادند.

در پایان گفتنی است نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی جرقویه با سرمایه گذاری شرکت برق و انرژی غدیر و با مشارکت شرکت یونانی متکا (Metka) با هزینه ای بیش از 55 میلیارد تومان در مدت هفت ماه احداث و در تاریخ 5/2/1396 به بهره ­ برداری رسید و نیروگاه مذکور از 39 هزار پنل خورشیدی با ابعاد 65.1 در 98 سانتی ­ متر تشکیل شده که در مساحتی بالغ بر 20 هکتار نصب شده است.


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات