نصب 80 دستگاه پست هوایی برق در زرندیه

مدیرتوزیع برق شهرستان زرندیه از نصب 80 دستگاه پست هوایی طی 9ماه سال جاری در این شهرستان خبرداد.

مهندس محسن فتاحی ، افزایش قدرت 16 دستگاه پست هوایی،احداث 11کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و اصلاح بیش از 4کیلومتر  شبکه فشار متوسط هوایی را از جمله اقدامات انجام شده در سال جاری است.

وی بابیان اینکه بیش از 7کیلومتر کابل خودنگهدار در زرندیه احداث شده است،افزود:همچنین 29کیلومتر و 500متر شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیرتوزیع برق شهرستان زرندیه ،کاهش خاموشی فشار ضعیف، جلوگیری از سرقت شبکه، اصلاح مبلمان شهری، تطابق سازگاری شبکه برق رسانی با طبیعت و جلوگیری از انشعاب غیر مجاز را از مزایای کابل خودنگهدار برشمرد.

وی نصب 629 اصله پایه بتونی،نصب 324 دستگاه چراغ،تعویض 2410لامپ،4500متر شاخه بری،تعویض 918مقره،تعویض وبرکناری 208 پایه فرسوده،برگزاری 12تعمیر گروهی از دیگر اقدامات انجام شده در شهرستان زرندیه دانست.

مدیرتوزیع برق شهرستان زرندیه بابیان اینکه تعداد کل مشترکین این شهرستان 35هزار و599مشترک است ،افزود: 754انشعاب طی 9ماه سال جاری به متقاضیان  این شهرستان واگذار شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات