آموزش بیش از ۳۲ هزار نفر در مراکز فنی و حرفه ای استان مرکزی

آموزش بیش از ۳۲ هزار نفر در مراکز فنی و حرفه ای استان مرکزی

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی از آموزش بیش از ۳۲ هزار نفر در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات