در دوره ۹ ماهه امسال انجام شده است؛ صدور ۸۸۶ پروانه ساختمانی در سنندج

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج با اشاره به اینکه تعداد ۹۳۰ گواهی در حوزه شهرداری منطقه یک صادر شده است، تصریح کرد: تعداد ۲۳۵ پروانه نیز شامل ۹۹ پروانه، ۵۸ فقره تخریب و نوسازی، ۴۳ فقره تغییر نقشه، ۱۴ مورد تمدید پروانه ساختمان، ۹ مورد تعمیرات، اضافه اشکوب ۹ مورد، خانه باغ یک مورد، تغییرات یک فقره و تجدید پروانه یک مورد بوده است. وی بیان کرد: تعداد ۲۶۶ پروانه ساختمانی نظیر ۱۰۴ پروانه ساختمان، ۸۴ تخریب و نوسازی، ۳۹ فقره تغییر نقشه، ۱۳ مورد تمدید پروانه ساختمانی، ۱۴ مورد اضافه اشکوب، ۴ فقره تغییرات، ۳ مورد تبدیل، ۲ مورد تجدید پروانه، دو مورد تعمیرات و یک فقره حصارکشی، و ۱۲۲۷ گواهی طی نه ماهه امسال در حوزه شهرداری منطقه سه صادر شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات