پرداخت پاداش به مشتركان خوش مصرف شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

پرداخت پاداش به مشتركان خوش مصرف شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ مهندس حسين صبوري؛ مديرعامل اين شركت با بيان اين كه در تابستان سال جاري، طرح هاي متعددي به منظور كنترل بار شبكه توزيع برق پايتخت در ساعات اوج مصرف به مرحله اجرا درآمده و همكاري قابل تقدير مشتركان در بخش هاي مختلف خانگي، اداري، تجاري، صنعتي و كشاورزي، عدم بروز خاموشي در تهران را به همراه داشته است عنوان كرد: طبق اطلاع رساني هاي قبلي انجام شده و توافق نامه هاي منعقد شده، بيش از 45 ميليارد ريال پاداش مالي به مشتركاني كه با راهكارهاي ارايه شده اعم از تغيير ساعات يا روزهاي كاري، كاهش روشنايي محيط و افزايش دماي سيستمهاي سرمايشي و استفاده از مولدهاي خودتامين در ساعات اوج بار، همراه اين شركت در حفظ پايداري شبكه برق بوده اند، پرداخت خواهد شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، تصريح كرد: اين پاداش بر روي قبوض برق مشتركاني كه به تعهدات خود در زمينه كاهش مصرف برق در ساعات اوج بار و يا استفاده از مولدهاي خودتامين، طبق توافق تعيين شده عمل كرده اند اعمال خواهد شد.
مهندس صبوري همچنين از برنامه ريزي گسترده اين شركت به منظور اجراي طرح هاي متعدد در راستاي كنترل بار شبكه برق پايتخت در سال آينده و ارايه خدمات هرچه بهتر به مشتركان خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات