امریه سربازی در شرکت های تابعه وزارت نیرو

امریه سربازی در شرکت های تابعه وزارت نیرو

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، مشمولین وظیفه دارای برگ اعزام 99/2/1 متقاضی امریه سربازی در شرکت های تابعه وزارت نیرو، می توانند جهت ثبت نام در سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir در اسرع وقت مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات