تصویب راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل همگانی/  رویکردهای توسعه شهری بر راهبرد کلان حمل‌و‌نقل همگانی منطبق می‌شود/ تصویب طرح منطقه نمونه گردشگری "سامان" شهرکرد/ ابهامات مفاهیم و تعاریف مرتبط با تاسیسات گردشگری برطرف می‌شود

تصویب راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل همگانی/  رویکردهای توسعه شهری بر راهبرد کلان حمل‌و‌نقل همگانی منطبق می‌شود/ تصویب طرح منطقه نمونه گردشگری "سامان" شهرکرد/ ابهامات مفاهیم و تعاریف مرتبط با تاسیسات گردشگری برطرف می‌شود

، با اشاره به این‌که، دستور اول این جلسه موضوع راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی بود، گفت در این سیاست، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مراجع ذی‌مدخل در تهیه‌ طرح‌های توسعه عمران را مخاطب قرار داد و از آنان خواست که در تهیه طرح‌ها، رویکرد توسعه شهری و فراشهری را بر اساس حمل و نقل همگانی منطبق کنند. این راهنما با عنوان راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و با پیشنهاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در کمیته فنی شماره پنج شورا بررسی و در جلسه شانزدهم شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب شد و به‌زودی به جامعه مهندسان و همه ذی‌مدخلان تهیه طرح‌های عمران ابلاغ خواهد شد تا بتوانیم با یک جهت‌گیری در آینده نزدیک طرح‌های توسعه و عمران را هر چه بیشتر با اصول بر اساس مصوبات فرادستی طرح‌های منطقه نمونه گردشگری به دلیل تاثیری که در فضای سرزمینی دارند و بارگذاری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات