آشنایی با فونداسیون گسترده و دانستنی های لازم آن

به گزارش اخبار ساختمان، از پی‌های گسترده برای ساختمان هایی که بر روی زمین‌های قابل تراکم مانند خاک رس، رسوبات آبرفتی و مواد خاکریز قابل تراکم بنا شده و پی‌های نواری به کار رفته در آن‌ها پایداری لازم را ایجاد نمی‌کنند، استفاده می‌شود. در پی‌های گسترده تخت، دال بتنی بر روی یک لایه بتن و یک لایه عایق رطوبتی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به دال بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. * استفاده از پی گسترده برای سازه‌های سبک بار، روی خاک هایی که از ظرفیت باربری ضعیفی برخوردار هستند، صورت می‌گیرد. * در مواقعی که زمین زیر بنا مستعد تورم باشد و فشار تورم موجب جا به جایی فونداسیون‌های منفرد شود، از پی‌های گسترده استفاده می‌شود. * ترکیب فونداسیون گسترده با دیوارها و سقف زیر زمین می‌تواند باعث افزایش باربری و کاهش نشست شود. پی گسترده از دال یکپارچه، یک دال بتن مسلح یکپارچه با ضخامت یکنواخت می‌باشد که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات