ابلاغ احکام انتصاب شرکت برق منطقه ای یزد

ابلاغ احکام انتصاب شرکت برق منطقه ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، طی احکام جداگانه از سوی محمدحسن صباغزادگان، مدیر عامل شرکت، ، علیرضا حاج‌حسینی به عنوان مجری مدیریت بحران و پدافند غیر عامل HSE، سیدمنصور جلیلی به عنوان مجری تامین منابع مالی، نادر خانی به عنوان رئیس گروه برنامه‌ریزی فنی و مطالعات سیستم، حمید اسدی‌پور به عنوان رئیس گروه نظارت بر تعمیرات خط، مریم زارع‌بیدکی به عنوان رئیس گروه تشکیلات و بهبود روش‌ها و میرزا رضا صفارنیری به عنوان رئیس اداره مطالعات و برنامه‌ریزی و آمار منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، طی احکام جداگانه از سوی محمدحسن صباغزادگان، مدیر عامل شرکت، ، علیرضا حاج‌حسینی به عنوان مجری مدیریت بحران و پدافند غیر عامل HSE، سیدمنصور جلیلی به عنوان مجری تامین منابع مالی، نادر خانی به عنوان رئیس گروه برنامه‌ریزی فنی و مطالعات سیستم، حمید اسدی‌پور به عنوان رئیس گروه نظارت بر تعمیرات خط، مریم زارع‌بیدکی به عنوان رئیس گروه تشکیلات و بهبود روش‌ها و میرزا رضا صفارنیری به عنوان رئیس اداره مطالعات و برنامه‌ریزی و آمار منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات