مانع حضور غیر متخصصان در صنعت ساختمان شویم

مانع حضور غیر متخصصان در صنعت ساختمان شویم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اگر می خواهیم در صنعت ساختمان تحول ایجاد کنیم باید مانع حضور غیرمتخصصان شویم.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات