انتصاب اعضای کمیته راهبری پروژه های معاونت مهندسی و ساخت

انتصاب اعضای کمیته راهبری پروژه های معاونت مهندسی و ساخت

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران، اعضای این کمیته آقایان اصلانزاده،مغازه ای و حسین زاده و خانم لبافی هستند.

رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعضای کمیته فوق الذکر را با هدف حذف صورت وضعیت های فیزیکی ، راه اندازی سامانه پیمان رسیدگی و همچنین سامانه های مالی پروژه های اداره کل با اتخاذ تصمیمات درست و مقتضی منصوب کرده است تا ضمن بررسی راهها و تدوین نقشه راه، موضوع ها و تصمیمات اداره کل به صورت الکترونیک پی گیری شده و به سرانجام برسد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات