چند نوع وام برای خرید مسکن وجود دارد؟

کاهش ارزش پول کشور و افزایش قیمت ملک در سال‌های اخیر باعث شد تا طرح افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن مطرح شود و در نهایت در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. براساس تصویب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت برای فرد مجرد ۸۰میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰میلیون تومان تعیین شده‌است و در سایر مناطق شهری که جمعیت آنها کمتر از ۲۰۰هزار نفر است، به‌ترتیب و از محل اوراق ۶۰ و ۱۲۰میلیون تومان وام به افراد مجرد و متاهل پرداخت خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات