نحوه صدور چک در معاملات مسکن

قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک دارد، به صورت کلی یا جزیی می‌گیرد یا به دیگری واگذار می‌کند. همچنین برای دریافت چک اشخاص دیگر نیز این مورد باید رعایت شود، به این صورت که تمام متن چک توسط صاحب حساب آن نوشته شود تا ادعای جعل در آن وجود نداشته باشد. ۹. اگر خریداران در معامله‌ای که انجام می‌شود دو نفر هستند و چکی که پرداخت می‌شود متعلق به یکی از خریداران است، لازم است خریدار دیگر هم پشت برگه چک را به عنوان ضامن امضا کند و در قرارداد نیز میزان بدهی او مشخص شود. اگر صادرکننده چک زودتر از موعد سررسید چک، به حساب دارنده‌ پول واریز کرده و یا از هر طریق مانند کارت به کارت وجه را به وی انتقال داده و درخواست برگرداندن لاشه چک را داشته باشد، در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات