بازدید محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی استان گیلان وابسته به شهرداری رشت و دیدار با سجاد حسینی مدیر عامل کارخانه کود آلی و بازدید از روند پیشرفت کارخانه

بازدید محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی استان گیلان وابسته به شهرداری رشت و دیدار با سجاد حسینی مدیر عامل کارخانه کود آلی و بازدید از روند پیشرفت کارخانه

به روایت تصویر ؛
بازدید محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی استان گیلان وابسته به شهرداری رشت و دیدار با سجاد حسینی مدیر عامل کارخانه کود آلی و بازدید از روند پیشرفت کارخانه
بازدید محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت از کارخانه کود آلی استان گیلان وابسته به شهرداری رشت و دیدار با سجاد حسینی مدیر عامل کارخانه کود آلی و بازدید از روند پیشرفت کارخانه
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات