لایروبی و ساماندهی رودخانه آغبرون در تلاقی مسیل قره آغاج با...

با هدف استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و کارگاههای شن و ماسه در جهت ساماندهی رودخانه ها رودخانه آغبرون در تلاقی مسیل قره آغاج بازدید بعمل آمد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردببل، رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی، نماینده مجری طرح آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها و تالاب های استان به اتفاق مهندسین مشاور آذر بند ساز، از رودخانه آغبرون چایی واقع در انگوت غربی شهرستان گرمی بمنظور بررسی طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه آغبرون در بازه تلاقی مسیل قره آغاج با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی بازدید کردند.

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گفت: مطالعات طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه آغبرون چایی توسط مهندسین مشاور آذر بند ساز و با استفاده از سرمایه بخش خصوصی انجام شده که در صورت تائید این پروژه در کارگروه تخصصی شرکت آب منطقه ای،  عملیات اجرایی آن در چندین مرحله با استفاده از امکانات بخش خصوصی انجام خواهد شد .

رضا بدرزاده ضمن دعوت از بخش خصوصی جهت همکاری برای لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان گرمی اظهار داشت: در جریان سال جاری توانستیم با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی ۲ کیلومتر از بازه های حساس رودخانه های شهرستان را لایروبی و  رپرگذاری کنیم .

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی در ادامه بیان کرد: در آینده شاهد اقدامات خوبی با استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی و همکاری سایر ارگانها در خصوص لایروبی و بازگشایی رودخانه ها خواهیم بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات