هشدار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در مورد موج جدید سرما و یخبندان

هشدار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در مورد موج جدید سرما و یخبندان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات