حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید مهمترین ضرورت امروز کشور است

حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید مهمترین ضرورت امروز کشور است

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ اشتغال موجود و تلاش برای ایجاد اشتغال جدید مهمترین نیاز و ضرورت امروز کشور است که باید با مشارکت سازمان صمت انجام شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات