دستگاه ها مکلف هستند ۳۰ درصد از بودجه خود را به بازآفرینی شهری اختصاص ...

دستگاه ها مکلف هستند ۳۰ درصد از بودجه خود را به بازآفرینی شهری اختصاص ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات