ارائه بودجه ۱۲۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری به شورای اسلامی شهر ...

ارائه بودجه ۱۲۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری به شورای اسلامی شهر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات