قانون کافی نیست؛شهروندان پرسش گر پیش شرط مدیریت پاسخگو (قسمت دوم)

برای اداره هر نهاد و تشکیلاتی به قانونی بالادستی و اسناد زیر دستی نیاز داریم تا بر اساس آن مسئولان عمل کنند و در قبال نهادهای فرادست پاسخگو باشند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات