ذاکری: بنده مخالف اجرایی شدن پروژه باغ ژاپنی نیستم اما می باید در اولویت بودن آن اثبات گردد و مشخص شود جانمایی آن بر اساس چه معیارهای علمی بوده و اینکه توجیه گردشگری دارد یا نه؟ /  عاقل منش: در نگاه به پروژه هایی نظیر باغ ژاپنی حفظ و تقویت ساختارهای فرهنگی، مذهبی، تاریخی و بومی در اولویت است. / رسولی: ما بوسیله شن و ماسه قادر به ایجاد توپوگرافی هستیم اما قادر به ایجاد اصالت نیستیم. هدف اصلی باید حفظ بناها و مکانهایی باشد که مبین اصالت گیلان و گیلانیست. / شیرزاد: منوط به ارزیابیهای دقیق مخالف پروژه های پیشنهادی نیستیم و در صورت ارزیابی و تایید نهایی، از آن استقبال و حمایت می کنیم اما اولیت شخص بنده در حفظ ارزشهای بومی و ملی است.

ذاکری: بنده مخالف اجرایی شدن پروژه باغ ژاپنی نیستم اما می باید در اولویت بودن آن اثبات گردد و مشخص شود جانمایی آن بر اساس چه معیارهای علمی بوده و اینکه توجیه گردشگری دارد یا نه؟ / عاقل منش: در نگاه به پروژه هایی نظیر باغ ژاپنی حفظ و تقویت ساختارهای فرهنگی، مذهبی، تاریخی و بومی در اولویت است. / رسولی: ما بوسیله شن و ماسه قادر به ایجاد توپوگرافی هستیم اما قادر به ایجاد اصالت نیستیم. هدف اصلی باید حفظ بناها و مکانهایی باشد که مبین اصالت گیلان و گیلانیست. / شیرزاد: منوط به ارزیابیهای دقیق مخالف پروژه های پیشنهادی نیستیم و در صورت ارزیابی و تایید نهایی، از آن استقبال و حمایت می کنیم اما اولیت شخص بنده در حفظ ارزشهای بومی و ملی است.

در یکصد و بیستمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا شهر رشت مطرح شد:
ذاکری: بنده مخالف اجرایی شدن پروژه باغ ژاپنی نیستم اما می باید در اولویت بودن آن اثبات گردد و مشخص شود جانمایی آن بر اساس چه معیارهای علمی بوده و اینکه توجیه گردشگری دارد یا نه؟ / عاقل منش: در نگاه به پروژه هایی نظیر باغ ژاپنی حفظ و تقویت ساختارهای فرهنگی، مذهبی، تاریخی و بومی در اولویت است. / رسولی: ما بوسیله شن و ماسه قادر به ایجاد توپوگرافی هستیم اما قادر به ایجاد اصالت نیستیم. هدف اصلی باید حفظ بناها و مکانهایی باشد که مبین اصالت گیلان و گیلانیست. / شیرزاد: منوط به ارزیابیهای دقیق مخالف پروژه های پیشنهادی نیستیم و در صورت ارزیابی و تایید نهایی، از آن استقبال و حمایت می کنیم اما اولیت شخص بنده در حفظ ارزشهای بومی و ملی است.
ذاکری: بنده مخالف اجرایی شدن پروژه باغ ژاپنی نیستم اما می باید در اولویت بودن آن اثبات گردد و مشخص شود جانمایی آن بر اساس چه معیارهای علمی بوده و اینکه توجیه گردشگری دارد یا نه؟ / عاقل منش: در نگاه به پروژه هایی نظیر باغ ژاپنی حفظ و تقویت ساختارهای فرهنگی، مذهبی، تاریخی و بومی در اولویت است. / رسولی: ما بوسیله شن و ماسه قادر به ایجاد توپوگرافی هستیم اما قادر به ایجاد اصالت نیستیم. هدف اصلی باید حفظ بناها و مکانهایی باشد که مبین اصالت گیلان و گیلانیست. / شیرزاد: منوط به ارزیابیهای دقیق مخالف پروژه های پیشنهادی نیستیم و در صورت ارزیابی و تایید نهایی، از آن استقبال و حمایت می کنیم اما اولیت شخص بنده در حفظ ارزشهای بومی و ملی است.
یکصد و بیستمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری با قرائت دستور جلسه توسط حق پناه دبیر کمیسیون و ارایه ی  پاره ای از توضیحات، در روز پنجشنبه 98/11/3 راس ساعت 10:00 کار خود را آغاز کرد،

ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری ضمن عرض گرامیداشت هفته پیشرو که به نام "هفته طب اطفال" نامگذاری شده است ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به تنی چند از متخصصین شاخص و مدعو به کمیسیون بیان داشت:

بر خود تکلیف دانستم در جایگاه رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت از زحمتکشان عرصه های مختلف بهداشتی و زیست محیطی، بویژه فرهیختگان این حوزه تقدیر و تجلیل بعمل آورم.

وی افزود: در خصوص پروژه باغ ژاپنی باید قبل از اجرایی شدن این طرح بدانیم که چرا می باید این طرح را اجرای کنیم و اینکه هدف از اجرای این طرح چیست؟

وی در ادامه افزود: بنده مخالف اجرایی شدن پروژه باغ ژاپنی نیستم اما می باید در اولویت بودن آن اثبات گردد و اینکه جانمایی آن بر اساس چه معیارهای علمی بوده است؟

وی در پایان اظهاراتش بیان داشت:
در خصوص اجرایی شدن پروژه باغ ژاپنی ما باید توجیه شویم که این طرح برای ما جاذبه ی گردشگری دارد یا نه

در ادامه عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت بیان داشت:
اجرایی شدن پروژه هایی از این دست در تاریخ ایران و گیلان سابقه دارد و اتفاقا جمله گی نه تنها تبعات منفی نداشته اند بلکه بخشی از فرهنگ بومی و بعبارتی شناسنامه فرهنگی ما نیز شده اند.

وی افزود: اما باید به این نکته توجه کرد که ارائه شیوه ها و متدهایی همسو و موافق با ساختارهای فرهنگی، مذهبی، تاریخی و بومی مورد تایید و تاکید میباشد و در واقع هدف از تشکیل چنین جلساتی ایجاد هماهنگی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی جهت اتخاذ درستترین تصمیم میباشد.

رسولی دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت بیان داشت:
در گذشته ای نزدیک پیشنهادی خوب در راستای گفتگوی تمدنها در جهت آشنایی هر بیشتر تمدنها با افکار و عقاید هم شکل گرفت که بعقیده بنده حرکتی رو به جلو بود. این ساختار با همه خوبیها و بدیهایش در حوزه های مختلف زیست محیطی و ... کارهایی را انجام داده و یا در دست اقدام دارد.

وی افزود: میباید پرسیده شود سرنوشت 8 باغ تاریخی در شهر رشت چه شده است؟
باغ صفا با بنایی که مربوط به سال 1244 میباشد و اولین بنای چهار طبقه چوبی ایران نیز بوده که ناصر الدین شاه قاجار نیز به سبب جذابیت این بنا ضمن توقف در آن در یکی از سفرهایش عکسی نیز در این مکان انداخته است امروز در چه وضعیتی است؟

وی در ادامه افزود: این بنا (باغ صفا) که متعلق به یکی از نوادگان میرزا خلیل رفیع اولین شهردار رشت بوده است با آن حوض کاشی زیبا در ضلع غربی محوطه ساختمان و با کاشیهای لعابی دست اندود متعلق به  قرن 20 ام اثری بی بدیل است.

وی در پایان اظهار داشت: در خصوص ایجاد پروژه پیشنهادی باید بگویم ما بوسیله شن و ماسه قادر به ایجاد توپوگرافی هستیم اما قادر به ایجاد اصالت نیستیم. باغ سالار مشکوه بخشی از اصالت ماست مجموعه ای که موظفیم برای حفظ این سرمایه ی ارزشمند و با بهره گیری از ظرفیتهای فکری و بومی و در غالب پروژه ای پژوهشی آنرا ساماندهی کنیم.

شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و عضو حاضر در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت:

منوط به ارزیابیهای دقیق مخالف پروژه های پیشنهادی نیستیم و درن صورت ارزیابی و تایید نهایی، از آن استقبال و حمایت می کنیم اما اولیت شخص بنده در حفظ ارزشهای بومی و ملی است. و در این بین باید با چشمانی باز و ذهنی هوشیار مراقب هجمه های همه جانبه خارجی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و ... نیز باشیم.
در ادامه جلسه، عابدینی نماینده سازمان سیما و منظر شهرداری رشت توضیحاتی را در خصوص دستگاههای متولی صدور مجوز باغ ژاپنی و گامهای اجرایی طرح در غالب جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان آژانس همکاری بین المللی کشور ژاپن (جایکا) سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برنامه ریزی استان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اجزاء و کاربریهای پیش بینی شده و نیز روند پیشرفت پروژه و هزینه کرد نهایی اعلام داشت.
در ادامه خانم محمودی نماینده سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری رشت بیان داشت:
معماری گیلان برون گراست و پوشش گیاهی را بصورت بکر داراست. در خصوص باغ ژاپنی بعنوان مخاطب در ابتدا طراحی باید به شکلی باشد که مخاطب را وادار به فکر کردن کند ما باید در انتقال مفاهیم و محتوا کار بیشتری انجام دهیم.
وی افزود: در صورت اجرایی شدن طرح، مبحث کالبدی توپوگرافی زمین منطقه ، عنصر آب، تپه ها، آبشارها باید بدقت بررسی و لحاظ گردد چرا که با توجه به کوهستانی بودن کشور ژاپن و جلگه ای بودن منطقه گیلان شرایط برای هر منطقه با منطقه ی دیگر متفاوت است.
دکتر دربندی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشیار، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و از میهمانان حاضر در جلسه بیان داشت:
با اقدامات بموقع درمانی 80% کودکان تحت مداوا درمان شده و تبدیل به انسانی سالم و طبیعی میشوند که قادرند برای موقعیت اجتماعی و زندگی خود تصمیم بگیرند.
وی افزود در حال حاضر بیمارستان 17 شهریور رشت پذیرای بیمارانی از اقصی نقاط استان گیلان و حتی استانهای مجاور مانند مازندران، زنجان و حتی کشور آذربایجان میباشد.
وی در ادامه افزود: از جمله مشکلات اساسی که در حال حاضر مجموعه درمانی 17 شهریور با آن مواجه است عدم وجود دستگاه سی تی اسکن می باشد که وجود آن برای ارزیابی دقیق وقعیت کودکان بیمار حیاتی است فلذا خواهشمندم که مدیران محترم و مسئولین بالادست برای حل هر چه زودتر این مشکل تدبیری بیاندیشند.
خانم دکتر زرکش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فوق تخصص بیماریهای کودکان و از دیگر میهمانان محترم حاضر در جلسه بیان داشت:
تحویل کودکی سالم با IQ بالا به نوعی سرمایه گذاری برای آینده کشور عزیزمان ایران است و کودکان سالم در واقع بمنزله ذخایر ارزشمند ژنی هستند که می باید به درستی حفظ شوند.
دکتر یونس پور متخصص پیشکسوت حوزه ی اطفال و کودکان و از دیگر میهمانان حاضر در جلسه بیان داشت: بعنوان یک رشتوند شدیدا نگران محیط زیست بیمار شهر و استانی هستم که سلول به سلول بدنم از آن شکل گرفته است. و از پشت این تریبون از یکایک مدیران، مسئولین نهادهای متولی و نیز اعضاء محترم شورای اسلامی شهر رشت میخواهم برای وضعیت بحرانی گوهر رود و زرجوب تدبیری بیاندیشند.
دکتر نقبایی متخصصین اطفال و کودکان و از دیگر میهمان حاضر در جلسه سخنانی را در خصوص رسالت مهم متخصصین این حوزه و مشکلات موجود به سمع و نظر حاضرین کمیسیون رسانیدند.
در پایان جلسه نیز با اهداء لوح سپاس، تقدیم هدایا و عکس یادبود از تلاشهای این عزیزان تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات