شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری در مراسم بزرگداشت حماسه مردمی اسلامی ششم بهمن شهرستان هزار سنگر آمل

شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری در مراسم بزرگداشت حماسه مردمی اسلامی ششم بهمن شهرستان هزار سنگر آمل

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات