هفتمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد

عصر امروز سوم بهمن ماه با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل هفتمین جلسه کمیته تحقیقات شرکت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای اردبیل و همچنین اساتید دانشگاهی استان برگزار شد، آئین نامه اجرایی بد (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در ادامه این جلسه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی نوع سیمان و مصالح مناسب جهت استفاده در مخازن و استخرهای آبهای گرم معدنی» مطرح و موضوع مورد نظر مورد بحث و برسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه چند مورد از عناوین تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات