جای خالی برندسازی در صنعت هوانوردی

جای خالی برندسازی در صنعت هوانوردی

هوانوردی کشور (اعم از شرکتهای هواپیمایی، صنعت فرودگاهی و حتی تولید کنندگان این حوزه) علیرغم آنکه در حیطه حاکمیت کشور و فضای امنیتی است، بنگاه‌های اقتصادی به شمار‌می روند. بنگاه‌های اقتصادی که باید با مشتریان خود که می‌تواند با مسافر برای ایرلاین، ایرلاین برای فرودگاه‌ها، پروازهای عبوری برای شرکتهای هوایی بین المللی و … تعامل و ارتباط دوسویه داشته باشد و روابط عمومی تجاری با نگاه اعتماد سازی و حفظ اعتماد که من آن را «توسعه ارتباطات» می‌نامم، تدوین و اجرا شود. در حوزه بین الملل نیز، نتوانسته‌ایم با اتحادیه‌ها، رسانه‌ها و حتی ذی نفعان (ایرلاین‌های خارجی، آژانس‌های مسافرتی خارجی و ارائه دهندگان خدمات)، ارتباط درستی ایجاد کنیم چرا که مشتری مداری، اعتماد سازی و حفظ اعتماد که همان برندسازی یا هدایت افکار عمومی است در صنعت هوانوردی جایی ندارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات