سازه های بلند را بهتر بشناسید

به دلیل اینکه فونداسیون این سازه‌ها می‌بایست در برابر بارهای سنگین مقاومت داشته باشد در ساخت پی سازه‌ها ی بلند از ستون‌های بتنی استفاده می‌شود. هم چنین استفاده و طراحی درست شمع‌ها و به کار بردن پی گسترده برای این دسته از ساختمان‌ها بسیار اهمیت دارد. همه‌ی سازه هایی که ساخته می‌شوند باید مقاوم در برابر بارهای باد و زلزله ایجاد شده باشند، اهمیت در نظر گرفتن بارهای جانبی در سازه‌های بلند دوچندان است، اما این موضوع اصلا به این معنا نیست که در طراحی سازه‌های معمولی می‌توان از این بارها صرف نظر کرد. سیستم سازه‌ای ساختمان‌های بلند علاوه بر اینکه می‌بایست بار عمودی گرانش را تحمل کنند باید در برابر بارهای جانبی مانند بار زلزله و بار باد نیز مقاوم باشند. می‌توان گفت بار باد برای سازه‌های بلند دو برابر است و سازه مانند یک تیر طره‌ای است که قسمت بالای آن به شدت تحت تاثیر باد قرار گرفته ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات