چطور بلیت رایگان بگیرید؟

چطور بلیت رایگان بگیرید؟

اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا ۱۴ روز قبل از انجام پرواز انجام شود، در این صورت شرکت حمل کننده فقط موظف به استرداد کامل وجه بلیت است. چنانچه علیرغم داشتن بلیت تایید شده و حضور به موقع برای انجام خدمات پذیرش و به همراه داشتن اسناد مسافرتی لازم، شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به لحاظ محدودیت ظرفیت (Over loading, Over Booking) امتناع کند و مسافر به طور داوطلبانه به این امر رضایت ندهد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد وجه و همچنین اهدای یک بلیت رایگان مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافر است. اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا ۱۴ روز قبل از انجام پرواز صورت گیرد، در این صورت شرکت حمل کننده فقط موظف به استرداد کامل وجه بلیت است. اگر ابطال پرواز از ۱۴ روز تا ۴۸ ساعت قبل از انجام پرواز صورت گیرد، در این صورت ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات