آغاز اجرای آزمایشی طرح حذف جارچیان و فروش بلیت در پایانه امام رضا(ع)/ ...

آغاز اجرای آزمایشی طرح حذف جارچیان و فروش بلیت در پایانه امام رضا(ع)/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات