بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از محل چشمه آب گرم ژنرال...

صبح امروز چهارم بهمن ماه، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به همراه مدیر دفتر آبهای معدنی شرکت، رییس اداره منابع آب شهرستان سرعین و جمعی از کارشناسان ستادی حوزه آبهای معدنی و مشاور طرح از محل چشمه آب گرم ژنرال در سرعین بازدید کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی در این بازدید تاکید نمود: طرح نهایی با الهام از معماری اسلامی و بومی منطقه مطابقت داشته و طراحی بهسازی چشمه مزبور در فضای محدود در دسترس، منبعث از هم اندیشی کلیه دینفعان بخش خصوصی و بالاخص آبدرمانیهای بخش خصوصی و صاحبان اندیشه و تجربه در حوزه آبدرمانیها تهیه گردد.

در ابتدای این برنامه مهندس رضا غفاری، مدیر آبهای معدنی شرکت در خصوص اهداف مطالعه طرح و اجرای بهسازی چشمه آبگرم ژنرال برای بازدید عموم ارائه نمود و در ادامه نیز مشاور طرح مطالعاتی بهسازی چشمه آب گرم ژنرال گزارشی از طرح اولیه معماری تهیه شده ارائه کرد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات