جذب اسپانسر برنامه های فرهنگی-اجتماعی شهرداری

جذب اسپانسر برنامه های فرهنگی-اجتماعی شهرداری

شهرداری امیدیه در نظر دارد به منظور معرفی حرفه ها، مشاغل، اصناف، شرکت ها و... تعدادی اسپانسر جهت برنامه های فرهنگی-اجتماعی خود جذب نماید. متقاضیان جهت تبلیغات فعالیت صنفی خود می توانند از تاریخ 5 بهمن الی 30 بهمن به واحد روابط عمومی شهرداری امیدیه مراجعه کنند.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری امیدیه

    منبع خبر

    شهرداری امیدیه

    شهرداری امیدیه یک شهرداری در شهر امیدیه می باشد

      نظرات