بهسازی معبر کف سرای حافظیه آغاز شد.

منبع خبر

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

    نظرات