واکسینه شدن کارگران فضای سبز...

در راستای جلوگیری از شیوع بیماری هپاتیت و ارتقای سطح بهداشت و کنترل عفونت و ایمن نمودن، کلیه کارگران فضای سبز سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد واکسینه می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – محمد صفدرپور با اعلام این خبر، گفت: با توجه به اینکه بیماری هپاتیت (ب) یکی از خطرناکترین انواع هپاتیت هاست که از طریق واکسیناسیون در سه نوبت قابل پیشگیری می باشد و به همین منظور معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی شهرداری یزد با همکاری مرکز خدمات جامع سلامت نیکوپور، اقدام به واکسیناسیون کارگران فضای سبز نموده است.

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: واکسیناسیون کارگران فضای سبز سازمان از شنبه پنجم بهمن ماه شروع و طی چند نوبت انجام می شود که در این رابطه، کارگرانی که ماهیت شغلی آنها در ارتباط مستقیم با خاک و نخاله می باشد در اولویت می باشند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات