چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت

چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ با حضور اعضای محترم کمیسیون با دستور کار تعیین شده در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

پیرو دعوتنامه شماره ۵۵۸۷/د/۹۸  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴  چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷  با حضور اعضای محترم کمیسیون با دستور کار تعیین شده در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت و دبیر کمیسیون توسعه جناب آقای احساندوست راجع به استاندارسازی اتاق سرور و پیاده سازی سامانه پشتیبان گیری داده ها و تهیه ایمیل سرور بومی برای پیاده سازی در شرکت و طرح ملی تغییر ساختار آدرس ( IP ) ای پی های زیرساختی شبکه شرکت با استناد به ضوابط و مقررات قانونی و اسناد بالا دستی توضیحاتی دادند و مقرر گردید، در حد مقررات و ظرفیت منابع مالی شرکت و با رعایت ضوابط و مقررات، ضمن احصاء و شناسایی فعالیتهای مرتبط با موضوع مذکور نسبت به تعیین اولویت انجام فعالیت و برآورد هزینه انجام هر یک از آنها اقدام و گزارش تحلیل آن در جلسه آتی ارائه گردد.

سپس مصوبات جلسات شماره ۲ و ۴ کمیته سرمایه انسانی مطرح و تکالیف حوزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت شامل اصلاح و بازنگری سند برنامه ریزی انسانی، به روزرسانی اطلاعات پایه ای و عملیاتی دوره های آموزشی و سنواتی کارکنان شرکت، پی گیری تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ایثارگر و ... مورد تاکید قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات