تخریب و پاکسازی مستحدثات غیرمجاز در دره فرحزاد

سرپرست امور منابع آب تهران و پردیس گفت: با هماهنگی به عمل آمده با نیروی انتظامی و دادستانی و همچنین همکاری شهرداری تهران مقرر است با اخذ دستور قضایی سایر تصرفات غیرمجاز در دره فرحزاد در طرح مورد نظر تخریب و رفع تصرف گردیده و اعاده به وضع سابق گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، راما حبیبی گفت: نشست مشترک با علی القاصی دادستان تهران، سردار رحیمی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، سرپرست دادسرای ناحیه ۲ تهران و شهرداران مناطق ۲ و ۵ تهران پیرامون پاکسازی و رفع تصرفات غیرمجاز در بستر وحریم رودخانه فرحزاد در محل فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

وی افزود: در این نشست مقرر  شد که با اخذ دستور قضایی سایر تصرفات غیرمجاز در دره فرحزاد در طرح مورد نظر تخریب و رفع تصرف گردیده و اعاده به وضع سابق گردد.

حبیبی خاطرنشان کرد: این امور در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف، وفق قانون توزیع عالانه آب و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد لازم را بعمل خواهد آورد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات