برترین خانه‌های مسکونی در سال ۲۰۱۹

برترین خانه‌های مسکونی در سال ۲۰۱۹

طراحی کلی این پروژه، نتیجه‌ای از چالش‌های کاربردی از طریق مرزهای طرح در بین چشم انداز طبیعی است. این پروژه با هدف ایجاد ساختاری ساده برای بیان ماهیت متریال و هندسه بنا شده است. این پروژه مسکونی شامل سه حجم آجری است که در میان سواحل سرسبز منطقه oaxacan در مکزیک بنا شده است. هدف اصلی در این ساختار تمرکز بر ایجاد یک زبان معماری است که قصد دارد تا مرز میان چشم انداز و حجم ساخته شده را از میان بردارد. این پروژه خانه‌ای مسکونی است با تراس متحرک که به مسیر خورشید واکنش می‌دهد. خانه شامل دو حجم اصلی می‌باشد: یک ساختمان دو طبقه که شامل توابع اصلی خانه است و در زاویه‌ای عمود بر ضلع خیابان قرار گرفته است. حجم دوم نیز یک ساختمان یک طبقه که به موازات جاده بنا شده است. این پروژه در حومه شهر توکیو قرار دارد و ویژگی اصلی آن نوع ساختار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات