کشف یک سکونتگاه از «عصر آهن» در عمان

یک سکونتگاه از «عصر آهن» به همراه صدها اثر تاریخی در «عمان» کشف شد.

روز گذشته باستان‌شناسان عمانی در جریان کاوشهای خود در منطقه بندر«سوهار» این کشور موفق به کشف ‌سکونتگاهی از «عصر آهن» به همراه دیگر آثار تاریخی از جمله ۵۷ قبر شدند که درون یکی از آنها استخوان‌ها و دندان‌های یک اسب وجود دارد.

به گزارش عرب نیوز،‌ وزارت میراث و فرهنگ عمان قصد دارد با تقسیم کردن محوطه تاریخی محل کشف این آثار به پنج بخش، یک پروژه کاوش بین المللی را با حضور باستان‌شناسانی از کشورهای مختلف جهان آغاز کند.

 

 

    نظرات