برگزاری دو نشست هم‌اندیشی سراسری در آغاز فعالیت شورای مرکزی دوره هشتم

برگزاری دو نشست هم‌اندیشی سراسری در آغاز فعالیت شورای مرکزی دوره هشتم


برگزاری دو نشست هم‌اندیشی سراسری  در آغاز فعالیت  شورای مرکزی دوره هشتم

با شروع به کار شورای مرکزی دوره هشتم، به دعوت مهندس احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نخستین نشست هم‌اندیشی اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی دوره هشتم، روز یکشنبه ششم بهمن از ساعت ۱۶ در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار می گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین با ارسال دعوتنامه ای از روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها دعوت کرده است تا در  جلسه مشترک هم اندیشی روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها که از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه  تا ۱۶ روز یکشنبه ششم بهمن در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار می‌شود حضور یابند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات