تسلیت به آقای مهندس فرشیدرضا حقیقی به خاطر درگذشت پدر ایشان

تسلیت به آقای مهندس فرشیدرضا حقیقی به خاطر درگذشت پدر ایشان


تسلیت به آقای مهندس فرشیدرضا حقیقی به خاطر درگذشت پدر ایشان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در پیامی به مهندس فرشیدرضا حقیقی عضو شورای مرکزی سازمان، درگذشت پدر ایشان را تسلیت گفته است .
مهندس احمد خرم در این پیام ضمن آرزوی رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید، برای مهندس حقیقی و سایر بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی نموده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات