رئیس سازمان،عضو هيأت منصفه مطبوعات قم انتخاب شد

رئیس سازمان،عضو هيأت منصفه مطبوعات قم انتخاب شد

رئیس سازمان،عضو هيأت منصفه مطبوعات قم انتخاب شد

مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  به عنوان یکی از اعضای هيأت منصفه مطبوعات استان قم  به مدت دو سال و برای سومین دوره متوالی انتخاب شد.


در اجرای مفاد اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 36 قانون مطبوعات مصوب سال 1379 ، اعضای هيأت منصفه مطبوعات استان قم  انتخاب و معرفی شدند.


اعضای هيأت منصفه مطبوعات استان قم  بر اساس قانون از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه ، پزشکان ، مهندسان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران ، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) انتخاب می شوند.


اعضای  هيأت منصفه مطبوعات استان قم  به مدت دو سال انتخاب می شوند  که مهندس امین مقومی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  نیز به عنوان نماینده جامعه مهندسان  از سوی قاضی ناصر سراج  نماینده رییس قوه قضائیه در تعیین اعضاء هیات منصفه سراسر کشور انتخاب شد.

رئیس سازمان،عضو هيأت منصفه مطبوعات قم انتخاب شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات