تامين بودجه و پرداخت كامل سنوات بازنشستگان

تامين بودجه و پرداخت كامل سنوات بازنشستگان

تامين بودجه و پرداخت كامل سنوات بازنشستگان
مدير كل راه وشهرسازي استان اصفهان: ضمن پرداخت كليه سنوات بازنشستگان كه تا قبل از سال 98 بازنشسته شده اند ، ديون مربوط به مانده مرخصي ها نيز در دو مرحله پرداخت مي شود.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، عليرضا قاري قرآن مديركل راه وشهرسازي استان گفت: بر اساس پيگيري هاي بعمل آمده در خصوص تامين بودجه به منظور پرداخت كامل سنوات بازنشستگان، خوشبختانه كليه سنوات بازنشستگان كه تا قبل از سال 98 بازنشسته شده اند پرداخت گرديده است.
وي افزود: عليرغم وجود مشكلات اقتصادي، پرداخت سنوات همكاران بازنشسته كه تا پيش از اين با تاخير همراه بوده ، تسريع پيدا كرده است.
قاري قرآن اظهار داشت: يكي از اولويت ها در اداره برنامه و بودجه تامين اعتبار براي پرداخت ديون مربوط به مانده مرخصي ها تا پيش از سال 98 بوده كه در اين راستا مقرر شد پرداخت مانده مرخصي بازنشستگان قبل از سال 97 طي دو مرحله انجام پذيرد كه در اينخصوص يك مرحله از آن پرداخت و مرحله دوم بزودي پرداخت مي شود.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات